چنلم
سلام :)

لطفاً تو چنلم جوین بشید این ادرسه

اگه جوین نشى و تو چنلت باشم لفت میدم :(
اگه جوین نشى و تو چنلت نباشم نمیام :(

اگه جوین بشى و تو چنلت باشم هیچ وقت لف نمیدم :)
اگه جوین بشى و تو چنلت نباشم مى جوینم :)

[ شنبه 2 مرداد 1395 ] [ 04:32 ب.ظ ] [ ❤Love rouponzel ❤ ] [ برر اونجا () ]
آخرین مطالب