نظر سنجی ۱ کدوم داستان بهتره ؟
هفدهم دی 94 ساعت 15:11:10
یکی همیشه هست
31.51 درصد
(23 رای)
یک روز یخی
5.48 درصد
(4 رای)
برف شادی
13.7 درصد
(10 رای)
فراری
27.4 درصد
(20 رای)
شرکت کنندگان73 نفر
آخرین مطالب